Konfirmační a empirický výkum

Konfirmační průzkum slouží k potvrzení zadavatelova názoru. Jedná se o zjevnou mediální manipulaci.

Konfirmační průzkum si objednávají:

  • Veřejnoprávní a soukromá média (především Česká televize a Radiožurnál)
  • Politické strany
  • Nadnárodní organizace (EU, OSN, NATO)
  • Neziskové, nevládní organizace
  • Subjekty v zastoupení na objednávku CIA a jiných informačních služeb
  • Komerční subjekty

Empirický výzkum naopak slouží ke zjištění pravého stavu věci. Těch je ovšem minimum. Je potřeba si uvědomit, že agentura musí mít zisk.