Vaše dotazy

Jsou vaše stránky financované nějakou politickou stranou?

Ne, nejsou. Ani politickou stranou, ani vládou, firmou, nebo neziskovou organizací.

Ale vy členem nějaké strany jste.

Nejsem. Politická strana je zatížená ideologií. V demokraticky řízené politické straně probíhá diskuze a výsledný názor je konsenzem. Proč se omezovat?

Co je cílem těchto stránek?

Jen zveřejňovat nezveřejněné, nebo vyjádřit nevyjádřené.

A proč?

Protože je současná společnost omezena autocenzurou, politickou korektností a strachem z jiného, než oficiálního názoru. To jsou znaky nemocné společnosti. Jsem si jistý, že ani veřejnoprávní média neplní funkci „hlídacího psa demokracie“. Stačí si zaznamenat jaké reportáže se v nich objevují a to nemluvím o politických komentářích.

Ale vypadá to tak, že jste jen v opozici vůči vládě, EU a NATO.

Není mou vinou, že jsou v opozici vůči lidem.