Blahodárný vliv neziskovek

Neziskové organizace jsou ve většině států chápané jako sbor dobrovolníků nadšených pro humánní myšlenku. Připomeňme například SOS dětské vesničky, nebo dětská sdružení jako Skaut, Pionýr, nebo Turistické oddíly mládeže.

Rozhodně by málokoho napadlo, že by mohly být neziskovky zakládány s jiným, mnohem prozaičtějším důvodem. Tím důvodem je ovlivňování politického dění v zemích kde působí. Pak vás jistě napadne, kdo takovéto neziskovky financuje a jaké sleduje cíle. Je to jednoduché a pochopitelné. Samozřejmě jsou financované vládami zemí, které mají zájem o přenesení svého vlivu do oblastí, které nemohou přímo ovlivňovat, nebo ovládat. Zkuste si například představit, že by se velvyslanec USA začal chovat jako místodržící a vyrazil na úřad vlády, aby se jasně zřetelně vyjádřil ohledně připravovaných zákonů. Tedy, ne že by nechtěl. Ale uznejte, nevypadalo by to od velmoci, která se pyšní prosazováním demokracie i za cenu lidských obětí, poněkud divně?

Rozumnější je financovat neziskové organizace, které se snaží šířit svůj vliv opakováním nesmyslů a lží, vytvářením mediálních prefabrikací (lživých mediálních obrazů) a pod rouškou snah o spravedlnost a demokracii tlačit různými prohlášeními vlády dotčených států k rozhodnutí, ke kterým by nejen nedospěly, ale ani by o nich nejednaly.

Mimochodem. Napadlo vás někdy, kdo financuje ty nadšené právníky, kteří zastupují nemajetné příslušníky menšin ve sporech se státem? Například spor o diskriminaci českých Romů tím, že byli (podle jejich názoru) násilně přeřazováni na speciální školy? Žádný nadšený entuziasta, ale dobře placený, erudovaný právník. Odkud je dobře placený, si můžete domyslet sami.

Postupem času se tak z neziskovek stal slušný byznys. Lobbisté, kteří vyžadují po státu nějakou službu, financují neziskovku, která zase prosazuje zájem toho státu v jiné zemi. Jedná se o slušný obchod s vlivem a informacemi. Nezřídka se onen velký stát podělí s neziskovkou o zpravodajské materiály, aby šlo všechno jaksi hladce, nejlépe ihned. To jsou příklady, kdy dojde k diskreditaci neposlušných politiků ve sféře vlivu. Mimoto působí neziskovky jako cestovní agentury pro agenty cizích mocností.

Teprve nedávno pronikl na veřejnost seznam neziskových organizací pod přímou podporou George Sorose, který pod záminkou podpory a propagace „evropských hodnot“ zaslal mnoha tisícové (a stotisícové) příspěvky v dolarech těmto neziskovým organizacím, které operují v České a Slovenské republice:

 • AEGEE Europe
 • ALTER-EU
 • EUObserver
 • European Alternatives
 • European Cultural Foundation
 • European Youth Forum
 • EUROPEUM – Institute for European Policy
 • ILGA Europe
 • Kieskompas
 • OSF Bratislava
 • ProDemos
 • Transparency International

Zvláště Transparency International má v České republice významný vliv. Jeden z dokumentů uniklých v emailech svědčí i o podpoře prezidentské kandidátky Hillary Clinton. Jedná se o jasnou podporu globalizace a vyřazení Donalda Trumpa ze hry. Uniklé emaily českého premiéra Bohuslava Sobotky také svědčí o tom, že mezi ním a neziskovými organizacemi probíhá živý rozhovor.

Není úplně od věci si uvědomit, kdo a jak ovlivňuje českou politiku, co se skrývá za zdánlivě humánní myšlenkou a kam směřuje úsilí globalistů. Odstranit bariéry národní identity a soudržnosti v jednotlivých státech a vládnout bez omezení historické paměti národa.