Nové informace ve věci strýčka

Nové skutečnosti ve věci ukřivděného strýce! Máme autentický záznam z reakce pana Hermana poté, co se dozvěděl o neudělení vyznamenání pro svého strýce. Naše redakce se tak přidává k zástupu rozhněvaných intelektuálů a herců, kteří odmítají zlovolné neudělování medailí. Navíc bychom chtěli upozornit, že strýc je jeden z těch, kteří porušováním nesmyslných zákonů bojují za demokracii a to i v Kanadě. Například zákona v tomto znění:

  1. Jakákoli vláda Společenství (Commonwealth) či vláda cizí, chce-li udělit ocenění, dekorovat či udělit medaili občanu Kanady, musí nejprve získat souhlas od kanadské vlády.

  2. Společenství či cizí vlády, které chtějí udělit řády, medaile či dekorovat kanadské občany, předloží své návrhy vládě Kanady prostřednictvím své diplomatické mise v Kanadě.

  3. Kanadská vláda zváží udělení souhlasu, na který odkazuje v odstavci k udělení řádu, medaile či dekorování, s tím, že se uznává/oceňuje: a) výjimečná služba lidstvu; b) výrazná odvaha při záchraně či pokusu o záchranu něčího života; c) výjimečná služba poskytnutá zemi, která chce ocenění udělit; nebo d) podstatný skutek nebo skutky, které přispěly k lepším vzahům mezi Kanadou a zemí, která chce ocenění udělit.