Jak vypadá demagogie

Mnoho zdánlivě seriózních novinářů se ve vztahu k osobám, které odmítají invazi afrických přistěhovalců, ohánějí  §352, zákona č. 40/2009, Trestní zákon. Jedním z nich je nepochybně i Daniel Veselý, toho času pisálek u Blistů.

Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci

(1) Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán,

  1. a) kdo se spolčí nebo srotí ke spáchání takového činu, nebo

  2. b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Posledním, kdo byl takto označen za zločince byl český novinář, komentátor a mimo jiné také disident Jan Petránek za článek v parlamentních listech pod titulkem: „Smrdí to čertem!“ sdělil Jan Petránek pro PL o „cenzorním úřadu“. A hrozí vražda Trumpa, dodal

V něm se mimo jiné zmiňuje, že „Tady atlantický pakt měl možnost se předvést jako brilantní obranný spolek. Neměl dovolit, aby se sem z Afriky a Blízkého východu řítily stovky, tisíce a desetitisíce lidí, aby to nakonec vyvrcholilo milionovým přílivem,

Tento výrok už stačil redaktorovi Britských listů, Danielovi Veselému, aby ho na facebookovém profilu označil za „prase a hovado„. A nejen to. Označil pana Petránka za zločince.

Mohli bychom se zamyslet nad tím, co tím pan Veselý chtěl sdělit.

Pokud se týká odstavce 1, tedy vyhrožováním usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, opravdu netuším, jak by se mohl výrok o potřebě obrany hranic za pomoci Severoatlantické aliance, mohl spojovat s jakýmkoli vyhrožováním.  Od pana Veselého je to tedy jen logika zloděje, který křičí, že jsou policajti zločinci, protože ho nenechají krást.

Zkusme tedy odstavec 2.

V odstavci se hovoří o násilí, nebo vyhrožováním násilí skupině nebo jednotlivci pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání.

V článku byla migrační vlna označena za muslimskou invazi. To podle všeho není nic proti ničemu, protože vnikání na cizí území v tomto množství ničím jiným než invazí není. A že je muslimská? A není?? Na naše území se pokoušejí nelegálně dostat muslimové z jiných států a legitimní obrana je podle pana Veselého zločin proti skupině obyvatel.

Pane Veselý. Vaše názory nejsou ničím jiným než  podporou trestné činnosti, nemluvě o tom, že váš slovník je na úrovni, kterou raději nebudu srovnávat, abych vám náhodou nespadl do nějaké vaší „zločinecké“ škatulky.

Zdroj:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Smrdi-to-certem-sdelil-Jan-Petranek-pro-PL-o-cenzornim-uradu-A-hrozi-vrazda-Trumpa-dodal-469727

http://www.blisty.cz/art/85172.html