Indoktrinace dětí

Když mi byl dvanáct, ptal jsem se mámy, jak je možné, že kulturní národ, jako jsou Němci, připustil, že se v zájmu jakési zvrácené myšlenky vraždily miliony lidí. Odpověděla mi, že byli indoktrinováni myšlenkou o vlastní nadřazenosti nad ostatními lidmi. Tato indoktrinace probíhala už od dětských let. Všude neslyšeli nic jiného, žádný jiný názor. Pokud by totiž někdo měl odlišný názor, byl ze společnosti odstraněn.

Uvědomme si, v čem naše dětí žijí a kdo je vlastně vychovává. Kdo jim vštěpuje myšlenky, které později prezentují. Kde se ztratila názorová pluralita. Kdo vlastně s těmito dětmi manipuluje? Každý rozumně uvažující člověk (odkaz na selský rozum) při nedostatku relevantních informací nemůže sdělovat jasný odsudek. Tyto děti ho sdělují, protože žádný jiný názor neznají.