Motivace Čechů v Bruselstánu

Naši zástupci v EU mohou být motivováni různě. Třeba by mohli chtít zlepšit život v Čechách, nebo v EU, případně v celém světě. Nebo by mohli sledovat čistě prestižní cíle, nebo by se také mohli seberealizovat – nelze vyloučit, že se rodí lidé jiného druhu (Homo Politicus). Motivaci zištnou však nelze zcela vyloučit.