Výzva k občanské neposlušnosti, nebo trestný čin?

K tomu, aby si politici uvědomili, že Islám není jen náboženství, ale ideologie a politický směr, povede skutečně dlouhá cesta. Někteří z nás už o tom otevřeně hovoří a to i přesto, že jsou obviňováni k podněcování nenávisti vůči náboženství. Tedy na základě § 356 Trestního zákona s podporou § 117 b, který hovoří o veřejném podněcování.
Otázkou je zda se Martin Zapletal dopustil trestného činu podněcování nenávisti vůči náboženství, nebo vůči myšlenkám, které jsou nenávistné vůči všem, kteří toto náboženství neuznávají.

Citace Koránu:
2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!
3:4 již předtím jako správné vedení pro lidi a seslal spásné rozlišeni. Zajisté ty, kdož ve znamení Boží nevěří, očekává trest strašný, neboť Bůh věru mocný je a pán pomsty.
3:178 Nechť si ti, kdož nevěří, nemyslí, že odklad, který jsme jim povolili, je pro ně dobrý; povolili jsme jim odklad jen proto, aby hříchy své ještě rozmnožili, a je očekává trest zahanbující.

Zde odpověď na možnou integraci muslimských migrantů:
4:89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky