Český ministr podepsal legalizaci nezákonné imigrace

Zatímco kvóty Andrej Babiš „rozhodně odmítá“, v klidu přistoupí na salámovou techniku Evropské komise pro přerozdělování uprchlíků a zlegalizování nezákonného vstupu do států EU.

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (ANO) bez vědomí parlamentu podepsal jménem ČR v africkém Maroku politickou deklaraci o migraci a rozvoji pro léta 2018–2020. Tento dokument v mnoha bodech vyjadřuje podporu legální migraci Afričanů do Evropské unie. Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (FIDES) dokument označil za „extrémně pro migrační a odporující zájmům Maďarska i Evropy“ a proto jej odmítl podepsat. Podle politického prohlášení účastníci této africké konference dokonce považují migraci za jeden ze zdrojů ekonomického rozvoje a růstu. Účastníci konference – s výjimkou Maďarska – v prohlášení vyjadřují podporu dokumentu Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, který byl vypracován na půdě OSN v rámci Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR). Podle usnesení Valného shromáždění OSN o Agendě 2030 je nyní na půdě UNHCR připravován Globální kompakt pro migraci. Oficiálně by měl být předložen k podpisu členským státům OSN na Valném shromáždění v září 2018.

Podstatou Globálního kompaktu o migraci je nahrazení nelegální migrace přes hranice migrací legální. Smluvní strany by se v Kompaktu měly zavázat k tomu, že odbourají překážky bránící v migraci nejen uprchlíkům postiženým válkou nebo politicky pronásledovaným, ale i ekonomickým migrantům. Tedy těm, co se pouze přesouvají „za lepším“ do vyspělých zemí s rozvinutými systémy sociálního zabezpečení. Podle informací, které z jednání o Kompaktu unikly, by se signatářské státy v podstatě měly vzdát ochrany vlastních hranic a státní kontroly migrace ve prospěch Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) a nevládních neziskových organizací, které se zabývají migrací.

Ministerská deklarace podepsaná v Maroku rovněž vyzývá k organizování pravidelné migrace z Afrických zemí do Evropy. Zejména mladých lidí a žen. Na mnoha místech se Akční plán hlásí k podpoře takovéto mobility. Signatářské státy jsou v něm vyzývány k úpravě vízového režimu tak, aby tyto typy migrace více podpořily.

Vítejte!

Dokument se také zabývá ochranou práv migrantů. Zvláštní důraz je v prohlášení kladen na to, aby státy upustily od právního postihování nelegálního vstupu do země.