Pravda začíná tam kde končí signál ČT

V úvodu je třeba zmínit několik předchozích dílčích pochybení na straně ČT. V posledních měsících jsem opakovaně zaznamenal např. dvojí metr pořadu Hyde Park: silně na mě zapůsobil kontrast v přístupu k hostům z opačného názorového spektra. Na jedné straně muslimský politolog a zastánce multikulturalismu Šádí Shanaáh a proti němu o něco později lídr iniciativy IVČRN, Martin Konvička. V obou těchto individuálních případech zajišťovala pozici moderátorky Barbora Kroužková. Nebudu svůj názor označovat jako objektivní a nechám posouzení přístupu na každém individuálně, já sám jsem však viděl na jedné straně přátelský a smířlivý postoj plný úsměvů, místy hraničící až s flirtem a na druhé straně odmítavý a silně ofenzivní přístup k hostovi, který se ze všech sil snažil vyjadřovat věcné názory a postoje. Záměrně však neuvádím spojitost toho či onoho přístupu s konkrétním hostem: to ať si každý čtenář posoudí sám.

Vyloženě úsměvný byl rovněž díl s Mohamedem Abbasem, ve kterém se mimo jiné předčítalo z Koránu, popíral se muslimský původ všech teroristických atentátníků od 11. Září 2001 do současnosti (host zde jednoznačně podsouval myšlenku „všechno zosnovali židi a USA“) a na závěr se lobbovalo za Šaríu v našich končinách. Od zastánce kamenování Abbase podobné názory nijak nepřekvapí, zarážející byl spíše velmi tolerantní způsob moderování. Přece jen je ČT veřejnoprávním médiem…

Ve spojitosti s Hyde Parkem jsem postřehl jeden zajímavý přidružený jev na Facebooku. Ačkoliv mají facebookové stránky tohoto pořadu většinou nepříliš početné ohlasy (řekněme do 30 komentářů na jednoho hosta), v případě dílů spojovaných s Islámem tento vzorec neplatí. Zde stoupá množství komentářů do stovek až tisíců, a to i přes vydatné mazání ze strany tvůrců pořadu. Zároveň je třeba zmínit jistý poměr ohlasů – zhruba 9 z 10 příspěvků zde bývá zaručeně kritických vůči způsobu moderování a vedení ze strany ČT. Přitom ale nemám dojem, že by mezi těmito kritiky šlo v drtivé většině jen o příznivce IVČRN…jsou zde sice pochopitelně také přítomni, ale jejich množství není nijak majoritní. Ostatně Iniciativa má na Facebooku necelých 120 000 členů, což sice není málo, stejně tak se ale nekoná nic světoborného (daleko více členů mají např. téměř všichni známější rappeři z lokální hudební scény atd.).

Další nepěkné úlety předváděli v poslední době střihači a dramaturgové ČT. Zaznamenal jsem případ „mylné záměny“, při které byl jeden a týž člověk v totožných záběrech z Ukrajiny označen odpoledne za ukrajinského vojáka a večer za pěšáka separatistů. Dále např. zcela úmyslné mystifikování diváků ohledně nedávné protiislámské akce DSSS v Praze: ačkoliv se od této akce hnutí IVČRN jasně distancovalo, v televizi byly ve spojitosti s akcí vysílány záběry právě z demonstrací IVČRN. Strana ČT se zde však pojistila magickou formulí „ilustrační záběry“, tudíž není nijak pravděpodobné, že by jí za podobné mystifikování diváků hrozil jakýkoliv postih. Za již legendární pak považuji starší televizní duel Vyvadil vs. Tvarůžková (neznalým vřele doporučuji vyhledat, příruční sáček na zvracení budiž vítán).

V jádru tohoto blogu se ale chci věnovat poslednímu vysílání pořadu Fokus VM. Upoutávky lákaly diváka na odbornou a věcnou diskusi na téma novodobého stěhování národů a imigrace, to vše navíc v atraktivním letištním prostředí. Co ale divák dostal v praxi?

S denním odstupem vnímám zásadní problém této diskuse hlavně v tom, že o žádnou diskusi nešlo. Už jen předem avizované složení hostů naznačovalo značnou nevyváženost stran, reálně pak proběhla jen jakási seance, ve které byla přípustná pouze pozitivní „kritika“, která v žádném ohledu nesměla zpochybnit vedoucí úlohu multikulturní strany. Mantinely byly vytyčeny zcela jasně, pod záštitou ČT se smělo pouze +- souhlasně přikyvovat. Křoví hostům dělali již tradiční studenti humanitních rádobyvěd (tento model je v ČT často k vidění např. i v pořadu paní Jílkové), jinými slovy partička divoce vystajlovaných mladistvých intelektuálek, které doplňovalo několik škrobených mládenců s propadlými hrudníky a povýšeneckými výrazy.

V úvodní půlhodince perlil zejména ekonom Sedláček, bývalý poradce prezidenta Havla (což je dle mého samostatný druh psychické diagnózy), přičemž jeho vrcholným klaunským číslem byla teorie, podle které vlastně není ČR naší zemí, protože sem kdysi dávno naši předci také odněkud přišli. Za sebe si tedy dovolím drze oponovat…několik desítek generací mých předků strávilo život tím, že na půdě ČR tvořilo hodnoty, načež bylo do půdy ČR i pochováno. Díky tomu se já sám zcela sobecky domnívám, že na obývání téže půdy mám coby jejich potomek o něco větší nárok, než např. nějaký tisíce km vzdálený Syřan. Pokud však jeho přítomnost v ČR bude společensky přínosná, pak nevidím důvod ke slepému bojkotování jeho příchodu. Zároveň se ale necítím povinen vítat s otevřenou náručí každého, kdo tzv. klepe na dveře s nataženou rukou. Rovněž by mě zajímalo, kolika cizincům např. sám Sedláček neomezeně poskytl svůj vlastní dům coby útočiště (v souladu s jeho brilantní teorií) a zda by na této teorii trval např. v situaci, kdy by nějaký imigrant zničil hrob jeho rodiny (drancování duchovních míst cizích kultur je totiž v praxi jev Islámu zcela vlastní).

Sedláčkovo estrádní číslo však zůstává pouhým stínem v porovnání s výstupem Šádího Shanaáha. Tento politolog se mimo jiné zcela otevřeně dožadoval mediálního cenzurování všeho, co se byť jen náznakem může jevit jako opatrné vůči imigraci, zejména té islámské. Pochopitelně zde neopomněl poukázat na uskupení IVČRN, včetně pomyslného kopnutí do lídra Konvičky. V této souvislosti mě velmi baví paradoxnost celé situace: bojovník za ultraliberálnost, multikulturu a bezmeznou svobodu (zároveň však také muslim) nemá nejmenší problém s používáním totalitních nástrojů, dokonce je i sám doporučuje.

Dalším sekem byla Šádího teorie, podle které je IS partou (ano, skutečně použil toto slovo) několika pomatených narkomanů, kteří nemají vůbec nic společného s Islámem. Že tato „parta“ dokázala obsadit území o přibližné rozloze Anglie a nadále ohrožuje územní celky o velikosti států, to už erudovaný politolog nijak nerozváděl a raději se věnoval tomu „správnému“ zbytku muslimů. Čistě z jeho podání bych téměř nabyl dojmu, že muslimové jsou v podstatě partou jakýchsi kočovných písečných šmoulů, což je ovšem poněkud v rozporu s prakticky celou historií islámského kočování a dobývání, v dnešní době pak např. se současnou znásilňovací vlnou ve Švédsku.

Totální výbuch smíchu mi ale přesladký Šádí vyvolal použitím slova „cikán“ (ve spojení s klišé „cikáni kradou“) a následným rozpačitým omlouváním za jeho vyřčení. Jinými slovy: naše společnost se dopracovala do bodu, kdy si ani ten nejliberálnější (avšak sněhově bílý) pravdoláskař nesmí dovolit užití slova „cikán“. Tomu já říkám vítězství sametu nad rozumem.

Dalším kuriózním bodem byla předtočená časová výplň pořadu v podobě „věcných“ medailonků. Zde mohl divák shlédnout např. příběh v ČR žijící rodiny syrských křesťanů, dále pak příběh české muslimky Lenky Balické, která se provdala za muslima atd. K této ženě jedna zajímavost: medailonek jaksi obešel určité informace, které shledávám poměrně podstatnými; Balická například v jistém rozhovoru propagovala právo šaría, které je podle ní nutností pro každého muslima. Je tedy stejnou zastánkyní dvojího metru, jako např. Mohamed Abbas. Útok na redakci Charlie Hebdo pak označila za útok extrémistů na extremisty. Tvůrci ČT se však s podobnými maličkostmi neobtěžovali obeznámit široké diváctvo, místo toho jsme byli svědky toho, jak Balická tlachá např. o Star Treku.

Veškeré medailonky se pak nesly v duchu těžkého citového vydírání a brnkání na pravdoláskařskou notu (to pokračovalo i ve studiu, viz táhlé kamerové záběry na šťastná imigrantská dítka…). Celé vyznění mi silně připomnělo mediálně vyděračskou kampaň z posledních Vánoc: v momentě, kdy si celý národ cpal do břich salát a řízky, začala televize chrlit reklamy Unicefu, ve kterých jsme se mohli „pokochat“ pohledem na podvyživené černošské děti. Inu proč usměrňovat lidské myšlení strachem, když to jde i mnohem snáze: skrze pocit viny. Aneb styďte se, protože je na tom někdo hůř než vy…

Velice zábavné byly rovněž průběžné internetové reakce z tábora přikyvujících hipíků. Asi nejvíce zde zápasím se dvěma (téměr)myšlenkami:

Je dobře, že tam nebyl ten Konvička, protože jeho oborem je entomologie, nikoliv problematika imigrantů: Zde mě silně irituje ona současná naprosto stupidní multikulturní uzance, podle které je zcela vyloučeno, aby např. broukolog (byť sebelepší) věděl o dané problematice víc, než ten nejtupější politolog. Paradoxem je, že tento názor razí zejména velmi hlasití bojovníci proti předsudkům…ovšem jen proti těm multikulturním.

Islám odsuzují nejvíce ti lidé, kteří neznají osobně jediného muslima: pokud platí jakési pravidlo, že je možné vytvářet si názor (zejména ten negativní) pouze na základě osobní zkušenosti, pak by tuto teorii měli její zastánci vysvětlovat např. Američanům ve třicátých letech minulého století. Ti se totiž dopustili stejné „chyby“, když se stavěli proti nacismu, přičemž reálného nácka mohli vidět leda v biografu.

Vrcholem selhání ČT pochopitelně nejsou nesmyslné výroky a názory hostů, ale spíš jejich vlastní sestava a samotná struktura pořadu. Ta naprosto účelně bojkotovala (mimo jiné) myšlenku o selhání mulikulturalismu: sám moderátor Moravec mluvil o hledání způsobu, kterak odstraňovat balvany na cestě k multikulturní společnosti. Tudíž ČT dělala přesně to, co veřejnoprávní médium v žádném případě dělat nemá: podsouvala divákům určitý názor! Zároveň také nedala žádný prostor hlasu opačnému, jednoznačně opozičnímu. A ten by rozhodně nemusel zastupovat někdo z uskupení IVČRN, spíše mě napadají lidé jako Bejamin Kuras, sociolog Petr Hampl nebo generál Ándor Šándor, z politického spektra jsou tu jména Fiala, Mach, (Foldyna) atd.

Figura Václava Moravce se v celé hře vybarvila ve zcela zaujatých a nekompetentních barvách. Naprostý knokaut byl např. jeho výrok, podle kterého Češi v minulosti vyčistili svou společnost od Židů, sudetských Němců a nakonec i Slováků (pokud si vybavuji hodiny dějepisu přesně, tak likvidaci Židů spustili Němci, nikoliv Češi, sudetští Němci byli odsunuti právě proto, aby někoho nenapadlo je začít „čistit“ a odluka Česka se Slovenskem byla oboustranně odsouhlaseným aktem). Proto se vůbec nedivím tomu, že ČT nyní čelí anonymním výhrůžkám. Tento akt samozřejmě nijak neschvaluji, bohužel pro Moravce a jeho tým má ale český národ s manipulací historicky bohaté zkušenosti a tudíž ji rozpozná snadno, rychle a přesně. Nemohu se ubránit dojmu, že se díky způsobu práce ČT vracíme k manipulativním praktikám minulého režimu, nezbývá tedy nic jiného, než dostatečně hlasitě řvát a doufat, že nakonec zvítězí rozum. Do té doby se ale budu držet známého hesla „Pravda začíná tam, kde končí signál ČT“.

František Krejčí

parlamentníListy.cz