Dobře nám tak

Politická kultura pokročila do stádia, které jsme si zavinili sami tím, jak jsme volili v několika po sobě jdoucích volebních obdobích. Dá se totiž předpokládat, že takové idioty jaké tam máme, můžou zvolit pouze občané s (slušně řečeno) nízkým inteligenčním potenciálem.

To ostatně potvrzuje i paní Romancovová, toho času šéfka nově zřízeného útvaru ministerstva vnitra, které si dalo za úkol sdělovat veřejnosti co je pravda a co ne.
Tato paní už směřuje svým vlivem na další ministerstva a tak ta nebetyčná pitomost začíná nabývat mnohem absurdnějších rozměrů.

Romancovová: „Státní instituce by měly dostatečně využít a podpořit existující znalost a zájem nestátních a privátních entit, které mají zájem podílet se na výstavbě národního obranného systému v této oblasti. … Podpora odolnosti společnosti závisí na schopnosti státu podpořit doposud zásadně nedostatečné výukové mechanismy mediální gramotnosti a občanského povědomí na úrovni základních a středních škol. Pokud je stát není schopen uspokojivě zajistit, bylo by vhodné rozšířit outsourcing v této oblasti.“

Přeloženo do češtiny – Stát by měl povolat neziskovky, které se zabývají obranou (myšleno bojem proti ruským dezinformacím), aby se podílely na oficiální, státní obranné politice. Stát není schopen zajistit výuku mediální gramotnosti a občanského povědomí na základních a středních školách. A protože to nezvládá, měl by opět pozvat neziskovky.

Ano milí Češi. Jste národ pitomců a je potřeba vás neustále vychovávat. Podléháte východním názorům, zatímco se vám snažíme vštípit, že nic než Západ není pro vás to pravé. A tak musíme být důraznější, pronikat na další ministerstva, zvláště pak do škol a do médií. Musíme také proto čerpat více prostředků ze státního rozpočtu a požádat strýčka Sorose (Open Society Fund) o další příspěvek. Jen tak z vás budeme moci udělat pravé Evropany.

A nezapomeňte! Vaše volba v příštích volbách ukáže, zda se vrátíte do područí ruského diktátora, nebo přijmete hebkou náruč evropských komisí. Volte dobře, nám jde o peníze!