Už ani korunu!

Už třetím rokem dostávám dopis od Klokánku (Fond ohrožených dětí) a UNICEF (Dětský fond Organizace spojených národů), ve kterém mě žádají o příspěvek. Nechybí přiložená složenka.

Chci tím požádat, abych už nedostával žádné žádosti. Nechci přispívat na děti, ať už uprchlíků (UNICEF), stejně jako na české děti v Klokáncích (FOD). Mám prosté vysvětlení, vyplývající z vlastní zkušenosti v neziskové organizaci, která se zabývá sociální činností.

Už jsem přispěl. A to tím, že jsem téměř rok pracoval v této organizaci v pozici vyžadující vysokoškolské vzdělání, přičemž jsem (dle tabulek) pobíral plat srovnatelný se mzdou uklizečky v supermarketu. Námitku, že jsem si mohl najít zaměstnání placené v mé úrovni, plně chápu. Byla to však zkušenost k nezaplacení, nemluvě o tom, že jsem stále očekával, že se to snad zlepší.

A co se týká příspěvku? Už ani korunu! Většina těchto organizací je silně podfinancovaná, přesně v té míře, jakou důležitost ji vláda ČR a státní správa přisuzuje. A tak si tyto neziskovky vypomáhají dotacemi z Evropských fondů.  Najdou si správnou dotační kapitolu, projekt, který bude v několika dalších měsících financován od A do Zet. Potud v pořádku. Je však potřeba si uvědomit co to znamená. Začíná to vybavením kanceláří, nákupem kancelářské techniky, nákupem kancelářského materiálu. Financování pokračuje materiálním a mzdovým zajištěním projektu. Podpora pak probíhá v průběhu celého podporovaného období až k určitému datu. V průběhu celého tohoto období je nezbytné vyplňovat neskutečné množství formulářů, přesně podle požadavků úředníků, kteří mají projekt na starosti. Perličkou jsou hodnotící zprávy, které mají vykazovat úspěšné plnění dotačních parametrů. Opět je potřeba dbát na přesnost výkazu. Rozumějme přesnost, ne pravdivost!

Úspěšná neziskovka si zajistí takových projektů více. Tedy opět od A do Zet. Vybavení kanceláří, kancelářské techniky, materiálu a dalších a dalších věcí. Úspěšná neziskovka má tedy vybavení, které ji může závidět středně velký podnik, čítající několik set zaměstnanců. Co nemá, jsou peníze na mzdy. Takže se pro zaměstnance nabízí tyto varianty:

  1. Budou mít tolik přesčasů (úvazek v neziskovce + odměna související s projektem EU), že nebudou mít šanci být doma
  2. Nebudou mít tolik přesčasů, ale budou mít dostatek papíru na napsání přesčasových hodin
  3. Kombinace obou výše uvedených
  4. Sklad přebytečných projektových věcí se také dá zpeněžit

Poznámka na konec. Každý projekt financovaný z fondů EU má předepsanou dobu takzvané udržitelnosti. To znamená, že po ukončení financování pokračuje vykazování za pomoci hodnotících zpráv. Projekt prostě podle těchto podmínek po ukončení financování nekončí. Můžete si domyslet, co tyto (opět) přesné výkazy obsahují.

Jediné co pracovníky neziskovek omlouvá je fakt, že jsou oběťmi podfinancování a vlastně vybízeni k podvodům díky nemravnému dotačnímu systému Evropské unie. O důvod víc, aby veškeré tyto služby nabízel stát vlastními zaměstnanci, nemyslíte?