Nová část – Bez zdroje

Vážení čtenáři. Uvědomujeme si, že ne všichni naši přispěvatelé nemusí mít akademické vzdělání a tudíž neuvádějí zdroje svých informací. Stejně tak si uvědomujeme, že někteří přispěvatelé mohou mít důvodnou obavu při označení zdroje svých informací. (Prozrazení zdroje by mohlo ukázat na přispěvatele). Stejně tak si však uvědomujeme, že si jakoukoli informaci mohl přispěvatel prostě vymyslet. To ovšem neznamená, že by nemusela být (pokud neporušuje zákony) zveřejněna. Sami posuďte, zda je informace relevantní, či ne. Informační hodnota sdělení je tak na vašem uvážení! Nejsem tu od toho, abychom vám třídili informace podle toho, co chceme, abyste si mysleli!

Stejně tak vás musíme upozornit, že se domníváme, že je propagandistická moc EU na takové výši, že je potřeba v zájmu demokracie vytvořit dostatečně silnou protiváhu a v tomto duchu budou tyto příspěvky zveřejňovány.