Kam směřuje KDU – ČSL?

V roce 1938 navštívil naši zemi britský diplomat Walter Runciman, aby zjistil, jaká je situace mezi československou vládou a sudetoněmeckými obyvateli v Sudetech. Výsledkem jeho cesty bylo zjištění, že německý a český národ nemůžou žít ve společném státě. Později to ministerský předseda Británie potvrdil tím, že podepsal Mnichovskou dohodu, kterou Hitlerovi posvětil vpád do českého pohraničí. Jak to dopadlo, všichni víme. Následovalo obsazení zbytku Československa a útok na Polsko, což je považováno za zahájení II. světové války.

V jednom měl Runciman rozhodně pravdu. Češi nemohou soužít s Němci v jednom státě. To ostatně uznaly i vítězné mocnosti, které posvětily poválečné vysídlení Němců z českého pohraničí. Pro budoucnost Československa byl tento akt významný především tím, že chránil zemi před tímto agresivním národem. Byl to akt obraného charakteru, nikoli msty (i když byl mnohými Čechy v té době chápán jako msta – není se co divit).

Nedlouho po vysídlení se sudetští Němci sdružili do spolku, pod názvem Sudetoněmecké krajanské sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft). Sudetoněmecká rada 15. ledna 1961 schválila a 7. května téhož roku přijala „20 bodů“, které jsou dodnes stále v platnosti. Mimo jiné je v nich požadováno opětovné usídlení sudetských Němců na původních územích, s nímž smí být podle této deklarace disponováno jen s jejich výslovným souhlasem. Dále je prosazováno právo na národní sebeurčení, které vychází z principu kolektivní etnické a nikoliv občanské identity a nadřazuje takto kolektivní určení nad individuální sebeurčení. Je tím míněno právo sudetských Němců osídlit Českou republiku s tím, že jimi osídlená území mohou být od českého státu následně odtržena. Tyto body korespondují do určité míry s Karlovarským programem, který byl vyhlášen předválečnou Sudetoněmeckou stranou, podporovanou Adolfem Hitlerem.

A víte co je zajímavé? Tento spolek má přátele i u nás, v České republice. Například bývalého ministra kultury za KDU-ČSL Daniela (strýčka) Hermana, nebo předsedu této strany Pavla Bělobrádka.