Novinkám ho*no nevoní

Pokud někdo argumentuje, že je potřeba hlídat korektnost diskuze, zvláště s ohledem k § 355 trestního zákoníku (Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob) a § 356 (Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod), stává se automaticky podporovatelem cenzury a totalitních praktik.

Jasným potvrzením tohoto názoru je bezprecedentní cenzurní zásah Novinek.cz z dnešního dne vůči našemu čtenáři.

Čtenář reagoval na článek v Novinkách, který zveřejnil převzatou informaci o hajlování syrských uprchlíků. Nakolik byla tato reakce duchaplná, ponechme stranou (ostatně reakce pod články duchaplné být nemusí).  Citujeme z pravidel názorového fóra Novinek: Je zakázáno uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR. Do názorového fóra rozhodně nepatří urážky, pomluvy či vyhrožování komukoliv násilím. Novinky na svých stránkách také nebudou tolerovat podněcování nenávisti k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti. Smazány budou příspěvky vulgární nebo obscénní.

Posuďte sami, nakolik příspěvek našeho čtenáře porušuje tato pravidla:

Z tohoto příspěvku nepochybně přímo tryská pohrdání hloupostí pachatelů (příspěvek nezmiňuje žádnou etnickou skupinu a národ) a využívá hvězdičkou zakryté, ve slušné společnosti nevhodné slovo. (Pokud by se někdo chtěl poučit jak vypadá vulgární text, nechť si přehraje písničky Radka Bangy, například skvost pod názvem „Mrdám tě“.)

A co je tedy vlastně špatně?

  • Špatně je to, že příspěvek neobsahuje nic, co by bylo možno postihnout smazání podle výše uvedených pravidel.
  • Špatně je to, že se jedná o JEDINÝ smazaný příspěvek, přestože jsme našli další, mnohem ostřeji hodnotitelné příspěvky (viz obrázek níže).
  • Špatně je to, že se někdo ustanovuje do role všemocného cenzora, protože dostal moc (nikoli odpovědnost) rozhodovat o tom co je správné a co ne.
  • Špatně je to, že se Novinky ohánějí slušností a respektem a přitom se chovají jako C.K. cenzor