Poslední proslov

Zikmund Lucemburský (14. února 1368 Norimberk – 9. prosince 1437 Znojmo)

 

Pomněte, že vaše malicherné spory jsou hloupé!

Všichni křesťané, a i když můžeme mít na některé záležitosti Svaté matky církve rozdílné názory, máme jednu společnou povinnost a tou je hájit Kristovu pravdu před Machometány!

Jedině tehdy, pokud se země kolem Dunaje spojí, odoláte Turkům. Jestliže však vy, Čechové, Moravané a Rakušané opustíte uherské panstvo a lid, nebo vy Uhři se budete chovat pyšně a zle ke svým sousedům pak tvrdím, že Uhry ovládnou Turci a udělají z nich baštu, odkud budou dál sužovat křesťanstvo. Pokud tohle připustíte, budete trpět všichni jak jsme tady, bez rozdílu!

Stoupenci Alláha jsou největším nepřítelem naší víry. Tohle věděl už můj otec slavný císař Karel. A jeho jménem i svým vás prosím. Braňte se společně proti Turkům. Zapomeňte na své spory a stůjte věrně bok po boku. Nedejte se oklamat Poláky či hanebnými Němci. Ne oni, ale vy máte odpovědnost za to, aby konečně v mých zemích zavládl klid, mír a pořádek.

 

Císař Zikmund Lucemburský – poslední proslov k příslušníkům svého dvora