Neziskovky

AEGEE-Europe_official_logo-300x166AEGEE Europe – spolufinancovaná americkým multimilardářem Georgem Sorosem. Organizace struktura AEGEE stojí na dvou pilířích. Prvním pilířem je centrála v Bruselu, do které je každoročně voleno několik studentů, kteří se naplno věnují chodu organizace na celoevropské úrovni. Spolupracují přímo s několika NGOs při Evropské Unii.

AEGEE (francouzsky Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe) je nezisková a nepolitická studentská organizace, která působí aktuálně ve 241 univerzitních městech v celé Evropě. Vznikla v roce 1985 a hlavním cílem zůstává po celou dobu vytváření tolerantní evropské společnosti bez bariér. V současnosti má organizace více než 15000 členů po celé Evropě. Ti se mohou seberealizovat v mnoha projektech, jež jsou kategorizovány do čtyř hlavních oblastí:

  • kulturní výměna
  • aktivní občanství
  • vyšší vzdělání
  • mír & stabilita

Zdroj: wikipedia.org

Corporate Europe Observatory(CEO) je nezisková organizace sledující vlivy firemního lobbingu na politiku Evropské unie.

alterOrganizace provádí zkoumání aktivit firemních lobbingu a publikuje o něm zprávy. Je také jedním ze zakladatelů Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU), což je koalice více než 160 nevládních organizací, odborových uskupení a akademiků zabývající se vlivem lobbingu na politiku v Evropě. ALTER-EU je spolufinancovaná americkým lobbistou a multimilardářem Georgem Sorosem!